Banditismus v Leningradě a boj pro jeho potírání – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

 Banditismus v Leningradě a boj pro jeho potírání

První případy banditismu, nebo také jinak řečeno vraždy za účelem pojídání masa, se začaly v Leningradě objevovat již od prosince roku 1941. Jejich řešení plně spadalo do pravomoci Vojenských tribunálů. Trestem za tento ohavný zločin byla smrt a zabrání majetku. Odvolání nebylo možné a poprava byla vykonávána bezprostředně po vynesení rozsudku.

Hlavní příčinou proč docházelo k těmto otřesným událostem byl hlad, který dosahoval již v listopadu 1941 obrovských rozměrů. Pracující občan dostával příděl 250 g chleba a 50 g masa, jeho rodinní příslušníci 125 g/26g a děti do 12 let jen 13 g masa. V této chvíli očekávaně vzrostl počet krádeží a vražd pro potravinové lístky. Z ulic a bytů zmizeli psi, kočky a veškerá zvířata, včetně potkanů. Množily se i útoky na obchody, vozy s chlebem a na pekárny. Zaznamenán byl i případ, kdy drožkáři padl kůň, lidé se seběhli se sekerami a noži, koně rozřezali a odnesli domů.

banditismus v Leningradu 1.jpg

( Leningrad se stal městem mrtvých, když například pouze za první dva měsíce roku 1942 zemřelo hlady či zmrzlo na 200 000 lidí )

V prosinci 1941 byly zaznamenány první případy kanibalismu, kterých s následujícími měsíci neustále přibývalo. V prosinci 1941 to bylo celkem 43 případů, v lednu roku 1942 už 366 a o pouhý měsíc později v únoru 1942 to bylo 612 případů. Podle sociologické statistiky vojenského prokurátora leningradské oblasti se kanibalismu dopouštěli více ženy oproti mužům ( 63,5%: 36,5% ). Věkové skupiny pachatelů byly srovnatelné 16 – 20 let stejně jako nad 40 let. Kriminální minulost mělo z kanibalů jen 2 %

Zde jsou některé otřesné případy zaznamenané vojenským tribunálem:

 

1)      Lidé kradli mrtvoly sebrané na ulici a kradli i těla na hřbitovech.

2)      Členové rozvětvené, neustále vymírající rodiny jedli své zemřelé příbuzné.

3)      18letá Věra utopila v umyvadle svou novorozenou dceru a poté ji i se svojí matkou snědla.

4)      Sousedi ukradli mrtvolu 6leté dívky a snědli jí.

5)      Rodina vlákala souseda pod záminkou výměny potravin do svého bytu, kde ho zabila a snědla.

6)      Muž zabil svoji manželku a její maso dal neteřím.

7)      Dvě starší sestry zabily svou 14letou sestru a snědly ji.

8)      69letá žena zabila vnučku a nakrmila jejím masem její rodiče a sourozence.

9)      Otec zabil 4letého a 10letého syna a snědl je.

Zaznamenány byly též popravy řidičů nákladních vozů, kteří si odsypali trochu obilí z pytlů, které vozili přes Ladožské jezero. Jídlo bylo v té době cennější než zlato.

banditismus v Leningradu.jpg

( Obyvatelé Leningradu trpěli obléháním celých 900 dní a odhaduje se, že během jeho blokády zemřelo až 1,5 milionu lidí )

Situace ve městě už nemohla být kritičtější. Bez účelné pomoci nejvyššího velení se Leningrad změnil v mrtvé město. Stal se z něj jeden velký hřbitov. Ulice se staly prospekty mrtvých. Skoro v každém domě se nacházel sklad mrtvol. Jen v lednu a únoru 1942 z celkového počtu 2,8 milionu obyvatel ( včetně 400 000 dětí ), kteří zůstali ve městě uvězněni, zemřelo hlady a mrazem asi 200 000 lidí.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt