Válka v datech – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Válka v datech
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
.


Jak postupovala druhá světová válka \ Microsoft ofice Powerpoint logo \ [2,52 MB]

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt