Řád rudého praporu – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Řád rudého praporu

Až do roku 1930, kdy byl zřízen Řád Lenina, byl Řád rudého praporu nejvyšším sovětským řádem udělovaným za osobní statečnost projevenou v boji za vlast. Do roku 1991 jím bylo vyznamenáno přes 500 000 osob. Dekret o jeho ustanovení vyšel 16. září 1918 pro RSFSR a postupně i pro ostatní sovětské republiky. Dne 16. září 1924 byly jednotlivé republikové řády dalším výnosem zrušeny a byl zaveden jednotný řád pro celý Sovětský svaz. I když byl původně určen pro jednotlivce, byly jím oceňovány celé vojenské jednotky, města, lodě i instituce státní správy. Během Velké vlastenecké války jich bylo uděleno 305 035v řadě případů i vícekrát jedné osobě, v 15 případech dokonce sedmkrát.

Ve středu řádu se nachází kulatý znak se zkříženým zlatým srpem a kladivem, které jsou obehnány zlatým vavřínovým věncem. Medailon leží na rudé, zlatě lemované pěticípé hvězdě orientované cípem dolů. Pod ní leží zkřížené kladivo, pluh, bodák a rudá vlajka s nápisem „Proletáři všech zemí, spojte se“. Vše je obehnáno zlatým dubovým věncem s červenou stužkou s nápisem SSSR. Řád je vyroben ze stříbra, jeho výška je 40 mm a šířka 36,3 mm. Původně se nosil na rudé stuze, později byla změněna na červeno – bílo – červenou. Existuje několik provedení, která se liší pouze v detailech. Řád zanikl rozpadem SSSR, ale jeho nošení není dnes nijak omezováno.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt