Katyňský masakr – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Katyňský masakr

Zodpovědnost: Sovětský svaz

Místo: Katyň

Doba: průběh roku 1940

katyňský masakr.jpg

( Těla zavražděných polských důstojníků v katyňském lese poblíž Smolenska )

Dne 17. září 1940 se armáda Sovětského svazu připojila k Hitlerovým ozbrojeným silám a obsadila svoji část nejednotného Polska ( podle tajné dohody uzavřené mezi Německem a Sovětským svazem v srpnu 1939 ). Společně s ní získala kolem 25 000 válečných zajatců, z toho 15 000 důstojníků a přes 10 000 civilistů, mezi které patřili převážně vědci, inteligence a obyčejní civilisté, kteří byli pochytáni na útěku. Všichni byli odesláni do sovětských táborů ve městech Ostaškov, Starobělsk a hlavně Katyň.

Zde byli drženi téměř jako zvířata do okamžiku, kdy se Stalin s Berijou rozhodli na popud NKVD, že je pro ně nepřípustné, aby tyto politické vězně někdy pustili domů, kde by mohli beztrestně šířit pomýlené protisocialistické názory. Své zde sehrál i strach z toho, že by mohlo vyjít najevo, v jakém stavu je celý Sovětský svaz a v jakých podmínkách jsou tady vězni drženi a jak je s nimi zacházeno. Rozhodnutí bylo jednoduché a všichni byli nekompromisně do posledního muže povražděni. Stalin v budoucnu tvrdil, když žádala polská vláda vydání zajatců, že ve válečném zmatku zřejmě uprchli a někde se potulují či spokojeně žijí. Během postupu německých vojsk Sovětským svazem v roce1941 bylo objeveno několik masových hrobů. Jejich původ svedl Stalin na Němce. Teprve v roce 1990 ruská vláda přiznala, že se jednalo o čistě ruské rozhodnutí a to na základě nově objevených dokumentů, které celou věc potvrzují.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt