Jaroslav Krátký, kapitán – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Kapitán Jaroslav Krátký 8. 10. 1911 - ? 2. 1945

Jaroslav Krátký se narodil v říjnu 1911 ve Střízově. Po maturitě nastoupil na vojnu k pěšímu pluku do Jihlavy a kvůli panující hospodářské krizi se rozhodl zůstat v armádě. Po složení poddůstojnických zkoušek byl povýšen na četaře, později absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Kariéra mladého poručíka se úspěšně rozvíjela až do německé okupace v březnu 1939. Spolu s dalšími bývalými vojáky odešel hned po propuštění z armády do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie. Po vyhlášení války byl odeslán k francouzské armádě, v níž sloužil jako velitel dělostřelecké baterie až do konce bojů na kontinentu. Podařilo se mu uprchnout do Velké Británie kde vstoupil do československé jednotky jako dělostřelecký důstojník, ale bojové nasazení bylo v nedohlednu. V létě 1941 proto zažádal o zařazení do speciálního a parašutistického výcviku a začal pracovat jako zpravodajský důstojník v Istanbulu v Turecku, kde měla československá rozvědka významnou agenturní pobočku.

V březnu 1944 bylo rozhodnuto o jeho nasazení na Slovensku, kde měl sloužit jako styčný důstojník s Londýnem, podílet se na přípravě povstání a odesílat zpravodajské informace. Do operačního prostoru se na rozdíl od ostatních parašutistů dostal zcela nevojensky. Na slovenský pas přijel civilním mezinárodním rychlíkem až do Bratislavy. Podařilo se mu navázat spojení s Londýnem a zapojit se do příprav Slovenského národního povstání. V hlavním povstaleckém štábu pracoval až do potlačení povstání Němci a později se vydal na ústup do hor. Při přesunu jej spolu s generály Viestem a Golianem zaskočila a zajala německá hlídka. Všichni tři důstojníci byli vyslýcháni v Bratislavě a později v Berlíně, odkud je převezli do koncentračního tábora Flossenbürg. Dle oficiálních zdrojů kapitána Krátkého popravili v únoru 1945, další podrobnosti o jeho smrti nejsou známy. Za války byl vyznamenán Čs. válečným křížem, medailí Za chrabrost a Za zásluhy. V roce 1998 obdržel in memoriam nejvyšší české vyznamenání – Řád Bílého lva IV. třídy.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt