František Fajtl, generálporučík – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálporučík František Fajtl 20. 8. 1912 – 4. 10. 2006

František Fajtl se narodil v roce 1912 v obci Donín. Vojenskou službu nastoupil po absolvování obchodní akademie v roce 1932. Posléze byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, kde tehdy vyučoval maďarštinu pozdější československý prezident a generál Ludvík Svoboda. Po jejím absolvování nastoupil jako poručík letectva u 2. leteckého pluku v Olomouci a Přerově. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava uprchl do Polska, kde se přihlásil k československému zahraničnímu odboji. Poté odešel do Francie, kde se stal příslušníkem francouzského letectva. Po kapitulaci Francie se přesunul do Velké Británie a vstoupil do služeb RAF ( Royal Air Force ).

Od roku 1941 zastával post velitele 313. československé stíhací perutě a od dubna 1942 velel 122 .peruti RAF. Stal se tak prvním Čechoslovákem, který velel britským pilotům. Dne 5. května téhož roku byl nad Francií sestřelen, dokázal se však vyhnout německému zajetí a překročit hranice do Španělska. Tam byl sice internován, ale s diplomatickou pomocí se dostal zpět do Velké Británie. Velel skupině československých pilotů, kteří byli uvolněni a odesláni pro službu do Sovětského svazu. Po únoru 1948 byl nejprve propuštěn z armády, později zatčen a v letech 1950 – 1951 vězněn ve věznici na Mírově. Plné rehabilitace se dočkal až po listopadu 1989. Kromě jiných vyznamenání byl držitelem i nejvyššího českého vyznamenání, Řádu bílého lva. František Fajtl zemřel v roce 2006.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt