Konference ve Wannsee, 20. 1. 1942 – oficiální seznam účastníků – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Konference ve Wannsee, 20. 1. 1942 – oficiální seznam účastníků

( Vila v berlínské čtvrti Wannsee, kde se konala porada o konečném řešení židovské otázky )

Účastník

Funkce/oddělení

SS – Obergruppenführer Reinhard Heydrich

Šéf RSHA a říšský protektor protektorátu Čechy a Morava

Dr. Josef Bühler

Tajemník Úřadu Generálního gouvernementu

Dr. Roland Freisler

Říšský ministr spravedlnosti

SS – Gruppenführer Otto Hofmann

Hlavní úřad pro otázky rasy a osídlení ( RuSHA )

SS – Oberführer dr. Gerhard Klopfer

Tajemník stranické kanceláře NSDAP

Státní tajemník Friedrich Wilhem Kritzinger

Říšské kancléřství

SS – Sturmbanführer dr. Rudolf Lange

Zástupce velitele SS v Lotyšsku

Reichsamtleiter dr. Georg Leibbrandt

Říšské ministerstvo pro obsazený východní území

Dr. Martin Luther

Ministerstvo zahraničí

Gauleiter dr. Alfred Meyer

Říšské ministerstvo pro obsazená východní území

SS – Gruppenführer Heinrich Müller

Šéf 4. úřadu Hlavního říšského bezpečnostního úřadu

Erich Neumann

Ředitel Úřadu pro čtyřletý plán

SS – Oberführer dr. Karl Eberhard Schöngarth

Velitel Bezpečnostní policie a SD v Krakově

Dr. Wilhelm Stuckart

Říšské ministerstvo vnitra

SS – Obersturmbannführer Adolf Eichmann

Šéf referátu IV B4 gestapa ( RSHA )

( Obrázek ukazuje všechny vedoucí představitele Třetí říše, kteří se sešli ve Wannsee v lednu 1942 )

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt