Holocaust v Pobaltí – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Holocaust v Pobaltí

Řádění esesáckých komand a masakry židů patří k nejčernějším kapitolám dějin Pobaltí. V Litvě působila Einsatzgruppe A pod velením Waltera Stahleckera, který osobně dohlížel na represe v ulicích Kaunasu a Šiauliai. V litevském Vilniusu žila nejstarší židovská komunita v celé východní Evropě a byl tak znám jako litevský Jeruzalém. Od poloviny července do září 1941 nacistům i místním antisemitům padlo za oběť 35 000 lidí. Dne 6. září německá administrativa zřídila ghetto, do něhož bylo posláno zbylých 34 000 Židů. Ti zde krátce pracovali v dílnách a výrobních provozech pro německé válečné potřeby, poté skončili v Dachau, Osvětimi či Majdanku. Konce války se dožili všeho všudy jen 3 000 litevských Židů.

( V největším lotyšském koncentračním táboře Salaspils zahynulo na 7 000 židovských dětí )

V Lotyšsku se na mnoha místech rozpoutaly pogromy ještě před příchodem nacistů. V očích lidí to byli právě Židé, na něž padala vina za sovětské zločiny uplynulých měsíců. Einsatzgruppe A od počátků vydatně pomáhalo tzv. Arajsovo komando, jehož příslušníci například 2. července 1941 zaživa upálili 400 osob v synagoze v centru Rigy. Násilné živelné excesy z léta 1941 zahubily až 30 000 dalších. Vznikala ghetta, největší v Rize s 29 000 obyvateli. Koncem listopadu přišel přísně tajný rozkaz od Reichsführera – SS Heinricha Himmlera vyčistit ghetta a obyvatelstvo evakuovat, jinými slovy zlikvidovat a ukrýt do masových hrobů v lesích. Největším lotyšským koncentračním táborem byl Salaspils, kde za tři roky provozu zahynulo až 53 000 lidí, z toho okolo 7 000 dětí. V Estonsku žila před válkou jen málo početná židovská komunita, okolo 4 300 osob. Část deportovali Sověti na Sibiř, část byla umístěna v táborech Vaivara, Jägala a dvou desítkách dalších. Již počátkem roku 1942 velitelé Einsatzgruppe do Berlína hlásili, že je estonské území Judenfrei ( Židů prázdné ).

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt