Emil Maurice, SS-Oberführer – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Oberführer Emil Maurice 19. 1. 1897 – 6. 2. 1972

Emil Maurice.jpg

Emil Maurice, povoláním hodinář, se narodil roku 1897 ve Westmooru. V roce 1919 vstoupil do Německé dělnické strany, předchůdkyně NSDAP a stal se Hitlerovým tělesným strážcem a řidičem. Účastnil se nacistického puče v roce 1923, při jeho neúspěchu se přidal k prchajícím, byl však zadržen a uvězněn v Landsbergu. Stal se Hitlerovým důvěrníkem, pracoval jako jeho tajemník, zapisoval jeho Mein Kampf, než se této činnosti ujal Rudolf Hess. Po svém propuštění z vězení zůstal součástí Hitlerova nejbližšího okruhu spolupracovníků a pokračoval v tom, co dělal již dříve.

V roce 1927 se však vztahy mezi ním a Hitlerem dramaticky zhoršily. Důvodem byl Mauriceho vztah s Hitlerovou neteří Geli Raubalovou, který Hitler těžce snášel. Maurice definitivně opustil řady Hitlerových nejbližších, nicméně v červnu 1934, při Noci dlouhých nožů, stál po Hitlerově boku. Podílel se na přepadení Ernsta Röhma a jeho kolegů a osobně zastřelil Edmunda Heinese a dalšího muže se kterým byl v posteli. Mauricemu se rovněž připisuje vražda duchovního Stempfleho ( ten veřejně mluvil o vztahu Hitlera s jeho neteří Geli ).

V roce 1935 napětí mezi Mauricem a Hitlerem začalo ustupovat. Z části to bylo dáno tím, že se Maurice hodlal oženit. Jelikož byl členem SS, museli svoji árijskou čistotu prokazovat oba snoubenci. Když Reichsführer – SS Heinrich Himmler oznámil, že SS – Standartenführer Emil Maurice není, soudě podle jeho rodokmenu árijského původu, Hitler odmítl jeho vyloučení ze strany a SS. Himmler zuřil, Maurice však byl dále povyšován a dosáhl hodnosti SS – Brigadeführera. V letech 1940 – 1942 zastával důstojnický post v letectvu. Vedl také mnichovský řemeslnický spolek. V roce 1948 jej denacifikační soud odsoudil ke 4 letům v pracovním táboře. Emil Maurice zemřel v roce 1972 v Mnichově.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt