John Campbell, generálmajor – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálmajor John Campbell 10. 1. 1894 – 26. 2. 1942

John Campbell.jpg

John Campbell se narodil v Thursu ve Skotsku v roce 1894. Za 2. světové války se proslavil svou statečností. V době vypuknutí války s Itálií velel 4. pluku Královského jízdního dělostřelectva na západní Sahaře a talent pro vedení svěřeného mužstva prokázal při únavném ústupu, ke kterému Brity donutil italský postup. Následně navrhl svým nadřízeným plán na sestavení mobilních kolon z pěchoty na nákladních automobilech, tanků a dělostřelectva, kterým se později začalo říkat Jockovy kolony a které byly schopny zasáhnout nepřítele, ať se nacházel kdekoli.

V tomto ohledu se proslavil, když 21. – 22. listopadu 1941 vedl v Sidi Rezeghu zabezpečovací skupinu 7. obrněné divize proti italsko – německé jednotce. Za svůj úspěch byl vyznamenán Viktoriiným křížem. Velitelem 7. obrněné divize ( slavných Pouštních krys ) byl jmenován právě v době, kdy zahynul při automobilové nehodě.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt