Hodnosti příslušníků Královské dunajské říční flotily – Druhá světová válka – druhasvetova.com

Hodnosti příslušníků Královské dunajské říční flotily

 

3.1 1921 – prosinec 1939

leden 1939 – 6. 3. 1944

7. 1. 1944 – 5. 8. 1945

II. oszt. Folyamör

Honvéd

Honvéd

I.  oszt. Folyamör

Örvezetö

Örvezetö

Rajos

Tizedes

Tizedes

Negyedes

Szakaszvezetö

Szakaszvezetö

Hajómester

Hajómester

Örmester

Törzshajómester

Törzshajómester

Törzsörmester

Tiszthelyettes

Fötörzshajómester

Fötörzsömester

Alhajónagy

Alhajónagy

Alhadnagy

Hajógyakornok

Folyami zászlós

Zászlós

Hajónagy

Hajónagy

Hadnagy

Föhajónagy

Föhajónagy

Föhadnagy

Kapitány

Kapitány

Százados

II. oszt. Törzskapitány

Törzsalkapitány

Örnagy

I. oszt. Törzskapitány

Törzskapitány

Alezredes

Fökapitány

Fötörzskapitány

Ezredes

Vezérkapitány

Vezérkapitány

Vezérörnagy

Vezérfökapitány

Vezérfökapitány

Altábornagy

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt