Indická národní armáda – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Indická národní armáda

 

Indická národní armáda ( INA ) vznikla za cílem dosažení nezávislosti Indie na britské nadvládě. Byla vybudována v lednu 1942 v malajském Kuala Lumpur. Jejími členy byli indičtí váleční zajatci, někteří získaní pozdějším generálem Mohanem Singhem, dříve příslušníkem 14. paňdžábského pluku. S pádem Singapuru v únoru 1942 měl Singh k dispozici přibližně 55 000 mužů, jež se dostali do japonského zajetí. Z nich se v prvních měsících existence INA připojilo na 20 000. Dalších 20 000 válečných zajatců vstoupilo do indické národní armády v létě 1942. Většina z nich chtěla uniknout strádání života v zajateckých táborech a surovému zacházení s těmi, co zůstávali věrní britské koruně. Někteří indičtí a gurkhští vojáci se připojili jednoduše za účelem návratu na frontu, ze které chtěli dosáhnout zpět britských linií, zatímco další se připojili, aby sabotovali INA zevnitř. Obecně jen velmi málo vojáků bylo projaponských.

( Subhásčandra Bose na inspekci jedné z jednotek INA )

V září 1942 byla vytvořena jedna špatně vyzbrojená pěší divize se třemi partyzánskými jednotkami ( pluky Gandí, Nehrú a Azad ), třemi pěšími prapory 1. skupiny hindských polních sil. Podpůrné jednotky zahrnovaly dělostřelectvo, motorizované, ženijní, spojovací a dopravní roty, skupinu posil a zdravotnickou jednotku s nemocnicí. Vzhledem k neshodám velení INA s Japonci, byl plánovaný vznik druhé divize zrušen a celková síla indické národní armády v prosinci 1942 omezena snížením početního stavu o celých 80 %. Důvodem byla skutečnost, že se většina mužstva dožadovala, aby jim byl navrácen status válečných zajatců.

( Bose provádí inspekci u dalšího útvaru indické národní armády )

Teprve po příjezdu Subhásčandry Boseho, hlavy Prozatímní vlády Svobodné Indie z Německa, začala výzva INA získávat jistý trvalejší základ. Bose již v nacistickém Německu ( tábor Annaburg u saských Drážďan ) vytvořil z indických vojáků zajatých v severní Africe tzv. Svobodnou indickou legii v počtu 2 500 mužů ( ta byla později převedena do Waffen – SS ). Bose přesvědčil Japonce, aby přivedli druhou divizi INA do operační připravenosti, a dokonce zajistil svolení ke zřízení třetí. Následně byla 1. divize nasazena mezi lednem a červnem 1944 na podporu japonské ofenzívy v Arakanu a proti Kohimě a Imphálu. Nasazení indické národní armády však skončilo neslavně, když ze 7 000 mužů, kteří se připojili k útoku na Imphálskou planinu, přežilo krvavé boje a následný ústup pouze 2 600.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt