28. SS – Freiwilligen Grenadier Division Wallonien – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

28. SS – Freiwilligen Grenadier Division Wallonien

28. SS – Freiwilligen Grenadier Wallonien byla zformována poté, co 5. SS – Freiwilligen Sturmbrigade Wallonien byla rozšířena na divizi ( pouze nominálně, síly divize ze začátku války nikdy nedosáhla ). Valonští ( francouzsky mluvící ) belgičtí dobrovolníci původně sloužili ve Wallonisches – Infanterie – Bataillon 373 německých pozemních sil, ale když byla v roce 1943 rozpuštěna většina evropských legií, mnoho příslušníků praporu bylo převedeno do Waffen – SS. Nová Sturmbrigade, tvořená převážně belgickými dobrovolníky, ale zahrnující také některé Francouze a Španěly, bojovala na řece Dněpru a byla obklíčena v čerkasské kapse, když sloužila v rámci divize Wiking.

( Ošetřování raněného spolubojovníka v bojích v čerkasské kapse )

Velitel jednotky, Obersturmbannführer Lucien Lippert, byl zabit u Novobudy 15. února 1944. Nahradil jej Hauptsturmbannführer Léon Degrelle. Valoni unikli z kapsy v počtu 632 mužů z přibližně 2 000 původně polapených Rudou armádou. Degrelle se stal hrdinou nacistické propagandistické mašinerie a v říjnu 1944 byl jmenován velitelem nové 28. SS – Freiwilligen Grenadier Division Wallonien. Zatímco se stále ještě utvářela v Hannoveru a Braunschweigu, dostala jednotka rozkaz přeměnit se na divizi typu 45 ( v redukované síle dvou místo tří pluků, přičemž pluky samotné byly zredukovány každý na pouhé dva prapory ). V únoru 1945 byla divize přidělena ke III. SS ( Germanisches ) Panzerkorps v Pomořansku, kde bojovala až do konce války. Některým jednotkám divize se podařilo ustoupit do Dánska. Většina se v květnu 1945 vzdala v Brandenburgu Sovětům.

Velitelé

SS – Standartenführer Léon Degrelle

( 19. října 1944 – duben 1945 )

 

Početní stavy divize

Prosinec 1944

4 000 důstojníků a mužů

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt