Události roku 1945

 • 1.ledna: Francie je uznána za plnoprávného člena spojenecké komise a jako spoluvítěz obdrží stálé místo v Radě bezpečnosti Spojených národů.
 • 3.ledna: Britové obsazují Akjab v Barmě.
 • 9.ledna: Americké vylodění na Luzonu.
 • 12.ledna: Sověti zahajují Viselsko - oderskou operaci.
 • 13.ledna: Rudá armáda zahajuje Východopruskou operaci. Jak její název napovídá, útok se soustředí na území Východního Pruska.
 • 16.ledna: Ukončení amerického obchvatného útoku proti německému frontovému výběžku v Ardenách.
 • 17.ledna: Osvobození Varšavy.
 • 23.ledna: Otevření Ásámské cesty Indie – Barma. Dále pak vydala Protektorátní vláda nařízení o nucených pracích pro všechny muže ve věku od 18 do 50 let.
 • 25.ledna: V SSSR je zformována 1. československá smíšená letecká divize.
 • 26.ledna: V koncentračním táboře Mauthausen je popraveno dalších 30 odbojářů a jejich rodinných příslušníků, spolupracovníků paraskupiny Antropoid.
 • 30.ledna: Rudá armáda proniká k Odře, obsazení Horního Slezska, překročení hranice do Pomořanska. Dále pak je sovětskou ponorkou S - 13 potopena loď Wilhelm Gustloff plná uprchlíků ( až 9 000 mrtvých ).
 • 2.února: Jihoamerický Ekvádor vyhlašuje válku Německu a Japonsku.
 • 3.února: Americké letectvo provádí další silný nálet na Berlín, při kterém zahyne až 22 000 osob.
 • 4.února: Z území Belgie se stahují poslední německé jednotky.
 • 4. – 12.února: Jaltská konference mezi Stalinem, Rooseveltem a Churchillem, mezi jinými rozhodnutí o rozdělení Německa do čtyř okupačních zón a o německých reparacích.
 • 7.února: Na žádost Švýcarska je z Terezína propuštěno na 1 200 židovských vězňů.
 • 8.února: Jihoamerická Paraguay vyhlašuje válku Německu a Japonsku.
 • 10.února: Sovětská ponorka S - 13 potápí německou transportní loď General von Steuben ( zahynulo více jak 3 600 osob ).
 • 11.února: Rudá armáda dobývá Budapešť.
 • 12.února: Všechny německé ženy a dívky byly povolány k Pomocné službě Volkssturmu.
 • 13. – 14.února: Těžké bombardování Berlína ( 22 000 mrtvých ).
 • 14.února: Praha se stává ( pravděpodobně omylem ) terčem náletu.
 • 15.února: Sověti obkličují Vratislav ( Breslau ). Dále pak americké vylodění na poloostrově Bataan ( 15. – 16. února )
 • 19.února: Německý útok uvolňuje Královec – Pillau. Dále pak americké vylodění na Iwojimě.
 • 23.února: Začátek mocné spojenecké ofenzívy, která vede ke zhroucení německých obranných pozic na levém břehu Rýna. Dále pak kapituluje německá posádka Poznaně.
 • 1. – 4.března: Sovětský výpad do Pomořanska.
 • 5.března: Německý ročník 1929 byl povolán do zbraně.
 • 6.března: Spojenci vstupují do Kolína nad Rýnem. Dále pak začátek poslední německé ofenzívy v Maďarsku.
 • 7.března: Americké jednotky překračují Rýn u Remagenu.
 • 8.března: Více než 300 letounů B - 29 bombarduje Tokio. Pří náletu je svrženo 1 665 tun zápalných pum. Počet civilních obětí přesahuje 100 000.
 • 9.března: Japonci odzbrojují a internují francouzské jednotky v Indočíně. Dále pak americké bombardéry podnikají velký nálet na Tokio ( 84 000 mrtvých ).
 • 10.března: Sověti zahajují Ostravsko - opavskou operaci. Bojů se zúčastní i jednotky 1. čs. armádního sboru v SSSR.
 • 15.března: Německá ofenzíva v Maďarsku zastavena.
 • 19.března: Hitler vydává rozkaz Spálená zem ( rozkaz Nero ).
 • 20.března: Hitler naposledy uděluje vyznamenání bojujícím chlapcům z Hitlerjugend.
 • 22.března: Američané obsazují Mohuč. Dále pak provádí 210 amerických bombardérů nálet na kralupskou rafinérii. Nálet způsobí těžké poškození města a zahyne při něm 245 lidí, z toho 100 německých vojáků.
 • 23.března: Těžké americké nálety na nádraží v Českých Velenicích a Českých Budějovicích.
 • 24.března: Americké jednotky překračují Rýn u Oppenheimu a Weselu.
 • 25.března: Americké a francouzské jednotky obsazují Darmstadt. Dále pak těžké americké letecké útoky na pražské továrny v Libni a Vysočanech a na letiště v Letňanech, Kbelích a Klecanech. Dále pak zahájila Rudá armáda Bratislavsko - brněnskou operaci. Útoku se zúčastní i spojenecké rumunské jednotky.
 • 29.března: Spojenci obsazují Mannheim, Wiesbaden a Frankfurt n/M.
 • 30.března: Rudá armáda dobývá za pomoci polských oddílů Gdaňsk. V Rakousku pak Rudoarmějci obsazují Vídeň.
 • 1.dubna: Uzavření ruhrského kotle, jehož německá obrana 18. dubna kapituluje ( 300 000 zajatců ). Dále pak americké vylodění na Okinawě.
 • 5.dubna: SSSR vypovídá sovětsko – japonskou smlouvu o neutralitě. Dále pak schválila československá vláda na svém prvním zasedání Košický vládní program.
 • 7.dubna: Americkými palubním letouny je potopena bitevní loď Jamato.
 • 9.dubna: Německá posádka Královce ( Königsbergu ) kapituluje.
 • 10.dubna: Luftwaffe provádí poslední let nad Velkou Británii ( let provede průzkumné proudové Arado Ar 234 ).
 • 11.dubna: Americké jednotky osvobozují koncentrační tábor Buchenwald.
 • 12.dubna: Americký prezident Roosevelt umírá. Jeho nástupcem se stává viceprezident Trumann. Zpráva o Rooseveltově smrti vyvolá v Hitlerově okolí ještě jednu naději na obrat ve válce.
 • 13.dubna: Rudá armáda dobývá Vídeň.
 • 16.dubna: Začátek velkého sovětského útoku s cílem obklíčit Berlín, což se podaří 25. dubna. Dále pak sovětská ponorka L - 3 potápí německou dopravní loď Goya ( 6 - 7 000 mrtvých ).
 • 18.dubna: Do Ašského výběžku vstupují první američtí vojáci ( příslušníci 90. pěší divize ).
 • 19.dubna: Nacisté vypálí osadu Ploština na Zlínsku. Zastřelí nebo zaživa upálí 28 obyvatel.
 • 21.dubna: Američané osvobozují Aš.
 • 22.dubna: Rudá armáda osvobozuje Opavu.
 • 23.dubna: Nacisté vyhlazují obec Prlov.
 • 22. – 24.dubna: Francouzské jednotky dobývají Stuttgart a Ulm.
 • 25.dubna: Sovětské a americké divize se setkávají u Torgau na Labi. Dále pak provádí americké letectvo poslední nálet na Škodovy závody v Plzni.
 • 26.dubna: Vojska 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského osvobozují Brno.
 • 28.dubna: Marný německý pokus o vyproštění Berlína.
 • 29.dubna: V Praze se uskutečňuje schůze České národní rady. Mimo jiné je zde zvolen za jejího předsedu Albert Pražák. Dále pak osvobozují americké jednotky koncentrační tábor Dachau.
 • 30.dubna: Hitlerova sebevražda. Dále pak americká armáda obsazuje Mnichov. Rovněž Rudá armáda osvobozuje Ostravu.
 • 1.května: V Přerově vypuká povstání československých povstalců.
 • 2.května: Berlín kapituluje. Rovněž nacisté popravují v Malé pevnosti v Terezíně 56 příslušníků čs. odboje. Dále pak 2. – 5. května Dönitz překládá svůj hlavní stan do Flensburgu a ustavuje úřadující říšskou vládu.
 • 3.května: Britsko – indická divize obsazuje Rangún. Dále pak potápí letouny RAF lodě Cap Arcona a Thielbek ( na jejich palubách umírá až 7 000 vězňů z koncentračních táborů ).
 • 4.května: Kapitulace všech německých jednotek v Nizozemsku, Dánsku, Norsku a severozápadním Německu.
 • 5.května: V Praze vypuká Pražské povstání. Dále pak nacisté vyhlazují obec Javoříčko. Rovněž je osvobozen koncentrační tábor Mauthausen.
 • 6.května: Německá posádka pevnosti Vratislav ( Breslau ) kapituluje. Americké jednotky osvobozují Plzeň.
 • 7.května: Podpis úplné a bezpodmínečné kapitulace německého Wehrmachtu v Remeši.
 • 8.května: Sovětské jednotky osvobozují Terezín. Dále pak Carl Dönitz vydává rozhlasovým vysíláním rozkaz ke kapitulaci všem německým vojskům.
 • 9.května: Rudá armáda vstupuje do Prahy. Dále pak je v Berlíně podepsán dodatečný protokol o bezpodmínečné německé kapitulaci.
 • 12.května: U Milína došlo k poslednímu boji německých jednotek se Sověty.
 • 16.května: Prezident dr. Edvard Beneš se vrací z exilu do Prahy.
 • 23. – 26.května: Těžké nálety amerických bombardérů na Tokio.
 • 30.května: Začalo vysidlování německého obyvatelstva z Brna ( tzv. Brněnský pochod smrti ).
 • 18.června: Českoslovenští vojáci pod velením Karla Pazúra povraždí 265 převážně Němců, ale i Maďarů na Švédských šancích ( většina mrtvých byly ženy a děti ).
 • 19.června: V Československu je vydán prezidentský dekret o potrestání kolaborantů, zrádců a nacistických zločinců.
 • 21.června: Prezident Beneš vydává dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.
 • 26.června: Spojenecké ultimátum Japonsku.
 • 3.července: Československá vláda souhlasí s odsunem německého obyvatelstva z území republiky.
 • 16.července: V poušti Nového Mexica je proveden úspěšný odpal atomové pumy.
 • 17.července: V Postupimi u Berlína je zahájena konference zástupců Velké Británie, USA a Sovětského svazu o poválečném uspořádání Evropy.
 • 6.srpna: Svržení první americké atomové pumy na Hirošimu.
 • 8.srpna: Sovětský svaz vyhlašuje válku Japonsku. Dále pak je podepsána Londýnská dohoda o stíhání válečných zločinců.
 • 9.srpna: Svržení druhé atomové pumy na Nagasaki.
 • 15.srpna: Dochází ke kapitulaci Japonska.
 • 2.září: Na palubě bitevní lodi USS Missouri je podepsána japonská kapitulace - definitivní konec 2. světové války.
 • 9.září: Japonská vojska v Číně kapitulují.
 • 19.října: V německém Norimberku je zahájen tzv. Norimberský proces.
 • 26.října: Prezident Edvard Beneš vydal poslední ze svých dekretů.
 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.              beta ver.: 4.0\\\admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt