Události roku 1944

 • 2.ledna: Američané přistávají u Saidoru.
 • 3.– 15.ledna: Boje na linii Gustav, francouzský sbor obsazuje Monte Santa Croce.
 • 8.ledna: Ve Veroně začíná proces s 18 členy Velké fašistické rady, kteří donutili v červenci 1943 podat demisi Benita Mussoliniho.
 • 13.ledna: Začátek velkého sovětského útoku. Definitivní osvobození Leningradu.
 • 21.ledna: Oslabená Luftwaffe zahajuje operaci Steinbock, nové bombardování Londýna a Británie.
 • 22.ledna: Překvapivé vylodění Američanů u Anzia a Nettuna jižně od Říma.
 • 28.ledna: Rudá armáda obkličuje německý frontový oblouk u Čerkass.
 • 31.ledna: Američané přistávají na Kwajaleinu na Marshallových ostrovech.
 • 2.února: Americké jednotky dobývají atol Kwajalein.
 • 8.února: Plán operace Overlord, otevření západní fronty v okupované Francii, je definitivně schválen. Dále pak v tento den dobývá Rudá armáda Nikopol.
 • 12.února: Osvobození Lugy sovětskými vojsky. Dále pak je admirál Canaris odvolán z čela zpravodajské služby Abwehr.
 • 16.února: Neúspěšné německé protiútoky na spojenecké předmostí Anzio – Nettuno.
 • 17.února: Německý dílčí výpad u Čerkass.Dále pak americký útok na Truk. Američané obsazují atol Eniwetok na Marshallových ostrovech.
 • 18.února: Rudá armáda vstupuje do města Staraja Russa.
 • 22.února: Osvobození města Krivoj Rog sovětskými vojsky.
 • 4.března: Začátek ruské jarní ofenzívy na Ukrajině.
 • 5.března: Začátek operace Long Range Penetration Groups na barmské frontě.
 • 15. – 24.března: Spojenci se marně pokoušejí prorazit u Cassina.
 • 19.března: Všichni polní maršálové předávají Hitlerovi prohlášení o loajalitě. Dále pak německá vojska obsazují Maďarsko.
 • 28.března: Sovětské oddíly dospívají k Prutu.
 • 30.března: Britské Bomber Command provádí nálet na Norimberk.
 • 30.března – 1.dubna: Americký nálet na Palan, Yap a Woleai.
 • 7.dubna: Začátek úspěšné sovětské ofenzívy na Krymu. Dále pak se z koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětmi - Birkenau podaří utéci židovským vězňům Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi. Jejich zpráva se stala jedním z nejdůležitějších dokumentů o nacistických koncentračních táborech.
 • 10.dubna: Osvobození Oděsy Rudou armádou.
 • 15.dubna: Pád Tarnopolu, je obsazen sovětskými vojsky.
 • 21. – 22.dubna: Vylodění silných amerických jednotek u Hollandie.
 • 9.května: Sověti dobývají zpět Sevastopol.
 • 12.května: Sověti dobývají i zbytek Krymu.
 • 15.května: Eichmannovo zvláštní komando začíná deportovat Židy z okupovaného Maďarska. Do 27.června je dopraveno 380 000 osob většinou do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
 • 18.května: Spojenci obsazují Cassino.
 • 19.května: Prolomení finské Mannerheimovy linie jednotkami Rudé armády na Karelské šíji.
 • 20.května: Sověti obsazují Vyborg.
 • 4.června: Spojenci obsazují Řím.
 • 6.června: Začátek spojeneckého vylodění v Normandii ( operace Overlord ).
 • 9.června: Začátek sovětské ofenzívy proti finské frontě.
 • 10.června: Oradourský masakr. Jednotka SS srovnává se zemí francouzské městečko Oradour – sur – Glane a vyvraždí všechny její obyvatele v odvetu za útoky francouzského odboje.
 • 12. – 13.června: První nálet neřízených střel V1 na Londýn. Dále pak se Američané vyloďují na Saipanu ( 12. – 15. června ).
 • 19. – 20.června: Japonsko – americká námořní bitva ve Filipínském moři, Japonci ztrácejí mnoho lodí.
 • 22.června: Začátek ruské letní ofenzívy proti skupině vojsk Střed, obklíčení jejich částí u Vitebsku a Bobrujsku ( operace Bagration ).
 • 30.června: Kapitulace zbytků německých sil v přístavu Cherbourg.
 • 3.července: Sověti obsazují Minsk.
 • 9.července: Kanadské a britské jednotky dobývají Caen, město jenž mělo být obsazeno již během dne D.
 • 18.července: Americké jednotky obsazují St. Lo.
 • 20.července: Bombový atentát hraběte Schenka von Stauffenberga na Hitlera v jeho hlavním stanu Wolfsschanze ve Východním Prusku usmrtí několik přítomných, ale Hitlera zraní jen lehce. Dále pak zahajuje Rudá armáda Lvovsko - sandoměřskou operaci.
 • 21.července: V Chelmu se tvoří Polský výbor národního osvobození. Dále pak Američané se vyloďují na ostrovech Guam a Tinian ( Mariany ).
 • 24.července: Dobytí Lublinu sovětskými vojsky.
 • 26.července: Americké jednotky obsazují Pisu.
 • 31.července: Průlom Američanů u Avranches.
 • 1.srpna: Začátek varšavského povstání polské odbojové Armije Krajowe ( domácí armády ).
 • 4. – 10.srpna: Němci se stahují z Florencie.
 • 11.srpna: Zpětné dobytí Guamu americkými jednotkami.
 • 15.srpna: Vylodění amerických a francouzských jednotek mezi Cannes a Toulonem.
 • 20. – 24.srpna: Začátek sovětské ofenzívy v Rumunsku ( Jasko - kišiněvská operace ).
 • 21.srpna: Konference v Dumbarton Oaks: USA, Velká Británie, SSSR a Čína se dohodnou, že nahradí Společnost národů novou mezinárodní Organizací Spojených národů. Dále pak z romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu odjíždí poslední transport do Osvětimi.
 • 25.srpna: Vstup amerických a francouzských vojsk do Paříže.
 • 29.srpna: Na Slovensku začíná Slovenské národní povstání.
 • 30. – 31.srpna: Vstup sovětských vojsk do Bukurešti. Dále pak těžké americké nálety na Iwojimu, Boninské ostrovy, Západní Karolíny, Palau, Mindanao a centrální Filipíny ( 31. srpna – 14. září ).
 • 2.září: Předložení Morgenthauova plánu, rozdělení Německa, jeho navrácení na úroveň agrární země.
 • 3. – 6.září: Osvobození Bruselu spojeneckými jednotkami.
 • 8.září: První odpálení německých balistických raket dalekého doletu V 2 na Londýn a Antverpy. Dále pak zahajuje Rudá armáda Karpatsko - dukelskou operaci.
 • 11.– 16.září: Anglo – americká konference v Québecku, mezi jinými stanovení hranic budoucích německých zón.
 • 14.září: Rudá armáda zahajuje Baltickou operaci.
 • 15.září: Američané se vyloďují na Palau – Pelelin a Morotai.
 • 17.září: Spojenecké výsadkové jednotky seskakují u Arnhemu a Nijmegenu ( operace Market-Garden ).
 • 19.září: Je podepsáno příměří mezi SSSR a Finskem.
 • 21. – 24.září: Americké útoky na Luzon a souostroví Visayas na Filipínách.
 • 22.září: Rudá armáda vstupuje do estonského Tallinnu.
 • 25.září: Hitlerův výnos o vytvoření německé domobrany ( Volkssturm ), který nařizuje registraci všech bojeschopných mužů ve věku od 16 do 60 let.
 • 2.října: Varšavské povstání je poraženo.
 • 6.října: Příslušníci 1. čs. armádního sboru v SSSR překročili v rámci Karpatsko - dukelské operace bývalé čs. státní hranice.
 • 7.října: Ve vyhlazovacím táboře Auschwitz - Birkenau dochází ke vzpouře Sonnderkommanda.
 • 13.října: Němci se stahují z Rigy.
 • 19.října: Začátek americké ofenzívy na dobytí Filipín. Přitom první nálety japonských kamikadze.
 • 20.října: Rudá armáda a jugoslávské jednotky osvobozují Bělehrad.
 • 21.října: Spojenci obsazují Cáchy v západním Německu.
 • 22. – 25.října: Letecká a námořní bitva v zálivu Leyte, Japonci mají těžké ztráty.
 • 24.října: V koncentračním táboře Mauthausen je střelou do týla popraveno 263 čs. spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků, jež byli zapojeni do pomoci parašutistům.
 • 27.října: Je potlačeno Slovenské národní povstání. Zbytky povstaleckých vojsk jsou zatlačeni do hor.
 • 1.listopadu: Britské jednotky zahajují operaci Infatuate ( vylodění na poloostrově Walcheren v Nizozemí ).
 • 11.listopadu: Japonci dobývají poslední velké americké letecké základny v Číně.
 • 12.listopadu: Letouny RAF potápí německou bitevní loď Tirpitz.
 • 14.listopadu: V Praze je založena Ruská osvobozenecká armáda ( ROA ).
 • 22. – 23.listopadu: Americké jednotky vstupují do Met a Štrasburku.
 • 23.listopadu: Je osvobozen koncentrační tábor Natzweiler.
 • 24.listopadu: Nová americká letecká ofenzíva proti Japonsku. Nálety na Tokio.
 • 7.prosince: Američané se vyloďují v zálivu Ormoc ( západní Leyte ).
 • 10.prosince: Podpis francouzko – sovětské spojenecké smlouvy v Moskvě.
 • 16.prosince: Začátek německé ofenzívy v Ardenách.
 • 20.prosince: Německé jednotky obklíčí příslušníky 101. americké výsadkové divize v Bastogne.
 • 27.prosince: Sověti obkličují Budapešť.
 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.              beta ver.: 4.0\\\admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt