Události roku 1942

 • 1.ledna: Washingtonský pakt Spojených národů.
 • 2.ledna: Japonci se zmocňují Manily, Kuala Lumpuru, Celebesu, Bornea a Rabaulu.
 • 10.ledna: Hitler reviduje pokyn ze 14. července 1941 a přesouvá těžiště německého zbrojení opět na pozemní vojsko.
 • 11.ledna: Začátek německé ponorkové ofenzívy v Atlantiku ( operace Paukenschlag ). Dále pak Japonsko vyhlašuje válku Nizozemí a napadá Nizozemskou východní Indii.
 • 15.ledna: Polní maršál Wilhelm von Leeb, je odvolán z pozice velitele armádní skupiny Sever.
 • 16.ledna: Jednotky japonské 15. armády zahajují postup do Barmy.
 • 18.ledna: Vojenský pakt Německa, Itálie a Japonska.
 • 19.ledna: Novým premiérem Protektorátu Čechy a Morava je jmenován Jaroslav Krejčí.
 • 20.ledna: Konference ve Wannsee - Heydrich ohlašuje konečné řešení židovské otázky.
 • 21.ledna: Tanková skupina Afrika nastupuje opět k protiútoku a rychle získává prostor na Kyrenaice.
 • 22.ledna: Japonské jednotky se vylodily v Rabaulu na Nové Británii.
 • 26.ledna: Do Velké Británie dorazily první americké jednotky.
 • 28.ledna: Zpětné dobytí Benghází německými jednotkami.
 • 1.února: Vidkun Quisling se stává norským premiérem.
 • 7.února: Německý Afrika – Korps dobývá El – Ghazalu ( západně od Tobrúku ).
 • 12.února: Operace Cerberus, bitevní lodě Scharnhorst a Gneisenau a křižník Prinz Eugen, zadržované po měsíce v Brestu, prorážejí průlivem La Manche do Severního moře.
 • 15.února: Britové kapitulují v Singapuru. Dále pak je v SSSR zahájena všeobecná mobilizace mužů do 55 let a žen do 45 let.
 • 19.února: Japonci bombardují severoaustralský přístav Darwin.
 • 27.února: Námořní bitva v Jávském moři, která končí přesvědčivým japonským vítězstvím.
 • 2.března: Dobytím Juchnova končí sovětská ofenzíva ve středu fronty.
 • 7.března: Britové vyklízejí Rangún.
 • 17.března: MacArthur se stává spojeneckým vrchním velitelem v jihozápadním Pacifiku.
 • 21.března: Václav Morávek, poslední ze Tří králů, je zabit při přestřelce s agenty gestapa na Prašném mostě v Praze 6.
 • 28.března: Britské Bomber Command provádí první úspěšné kobercové bombardování Lübecku.
 • 8. – 17.dubna: Rozhovory Churchilla s Rooseveltovým důvěrníkem Hopkinsem – kromě jiného přijetí amerického plánu spojeneckého vylodění v severní Francii.
 • 9.dubna: Americko – filipínští obránci poloostrova Bataan kapitulují.
 • 18.dubna: Nová vláda ve Vichy, Laval se stává předsedou vlády, admirál Darlan vrchním velitelem francouzských ozbrojených sil. Dále pak slavný americký nálet na Tokio bombardéry B – 25 vzlítnuvší z paluby letadlové lodi USS Hornet.
 • 4. – 8.května: Námořní bitva v Korálovém moři mezi Novou Guineou a Austrálií.
 • 8. – 18.května: 11. německá armáda znovu dobývá poloostrov Kerč, ztracený v prosinci 1941.
 • 9. – 28.května: Ruská protiofenzíva u Charkova, 17. května je zastavena.
 • 12.května: První přesně datovatelná masová vyhlazovací akce za použití plynu v Osvětimi Březince.
 • 26.května: Britsko – sovětský spojenecký pakt. Dále pokračování německé ofenzívy, která se zastaví 28. května u Bir – Hakeimu, kde narazí na odpor oddílů Svobodných Francouzů generála Koeniga.
 • 27.května: Atentát na zastupujícího říšského protektora SS – Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha v Praze.
 • 29.května: Molotov navštěvuje Washington, americký příslib hospodářské pomoci Sovětskému svazu.
 • 30. a 31.května: Velký britský nálet na Kolín nad Rýnem.
 • 3.června: Němci začínají dobývat pevnost Sevastopol. Dále pak Námořní a letecká bitva u ostrova Midway ( 3. – 7. června ).
 • 7.června: Japonci přistávají na Aleutských ostrovech Attu a Kiska.
 • 10.června: Jako odplatu za atentát na Heydricha srovnávají nacisté se zemí vesnici Lidice. Všichni mužští obyvatelé jsou postříleni, ženy a děti odvlečeny do koncentračního tábora, či na převýchovu. Dále pak dobytí Bir – Hakeimu německými oddíly.
 • 11.června: Dohoda o zásadách poskytování vzájemné pomoci mezi USA a SSSR.
 • 21.června: Erwin Rommel dobývá se svými muži přístav Tobruk a je za to povýšen na polního maršála.
 • 24.června: Nacisty je vypálena a vyvražděna osada Ležáky.
 • 25.června: Generál Eisenhower přebírá vrchní velení amerických jednotek v Evropě.
 • 28.června: Začátek velké německé ofenzívy na Volze a Kavkazu ( operace Blau ).
 • 30.června: Německo – italská tanková armáda doráží k El – Alamejnu.
 • 2.července: Ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu je zplynováno 83 lidických dětí.
 • 3. a 6.července: Rommel se marně pokouší prorazit britské pozice u El – Alamejnu.
 • 16.července: Vichistická policie zatýká na přímý německý příkaz 13 000 - 20 000 židů.
 • 18.července: Úspěšný zkušební let první sériově vyráběné tryskové stíhačky na světě ( Me 262 ) u Ulmu.
 • 21.července: Japonské jednotky přistávají v Buně a Goně.
 • 22.července: Začátek deportace 350 000 židů, nakupených ve Varšavském ghettu do vyhlazovacího tábora Treblinka.
 • 23.července: Němci dobývají podruhé Rostov. Směrnicí číslo 45 pozměňuje Hitler plán operací tak, že místo předpokládaného postupného útoku se má nyní táhnout zároveň na Stalingrad i do oblasti Kavkazu. Rozkaz, který významně ovlivnil vývoj války nejen na východní frontě.
 • 7.srpna: Američané přistávají na Guadalcanalu, obsazeném Japonci.
 • 9.srpna: Němci se zmocňují ropných polí v Majkopu.
 • 12. – 15.srpna: Konference Churchill – Stalin – Harriman v Moskvě.
 • 18.srpna: Nájezd kanadsko – britských jednotek na Dieppe ( operace Jubilee ). Také intenzivnější operace německých ponorek v Atlantiku.
 • 19.srpna: Generál Paulus vydává rozkaz 6. armádě k útoku na Stalingrad.
 • 23. – 25.srpna: Bitva amerických a japonských letadlových lodí východně od Šalamounových ostrovů končí nerozhodně.
 • 31.srpna: Rozbití německé odbojové skupiny Rote Kapelle, všichni zatčení byli popraveni.
 • 3.září: Německé úderné skupiny pronikají 8 km před Stalingrad.
 • 9.září: Krize ve vrchním velení německé branné moci. Hitler propouští vrchního velitele armádní skupiny A, generála polního maršála Lista.
 • 10.září: Britské jednotky se vyloďují na Madagaskaru.
 • 15.září: Japonské lodě a ponorky potápějí u Guadalcanalu mezi jinými americkou letadlovou loď USS Wasp.
 • 24.září: Odstupuje po konfliktu s Hitlerem náčelník generálního štábu pozemního vojska generálplukovník Franz Halder.
 • 3.října: V Peenemünde je poprvé odpálena raketa V2.
 • 11. – 12.října: Námořní bitva u Cap Esperance.
 • 23.října: Začátek britské Montgomeryho protiofenzívy u El – Alameinu.
 • 24.října: Do protektorátu je vysazena tříčlenná paraskupina Antimony.
 • 25. – 27.října: Námořní a letecká bitva u Santa Cruz.
 • 7. – 8.listopadu: Vylodění amerických a britských oddílů v Maroku a Alžírsku (operace Torch).
 • 10.listopadu: Německé jednotky se zmocnily devíti desetin Stalingradu. Ofenzíva však začíná váznout.
 • 11.listopadu: Německý vpád do dosud neobsazené Francie.
 • 12.listopadu: Těžké noční námořní bitvy u Guadalcanalu.
 • 13.listopadu: Britové dobývají zpět Tobruk.
 • 15.listopadu: Další těžké noční námořní bitvy u Guadalcanalu.
 • 19.listopadu: Začátek velké ruské ofenzívy u Stalingradu ( operace Uran ).
 • 20.listopadu: Rommel vyklízí Benghází.
 • 25.listopadu: Rudá armáda zahajuje operaci Mars, která končí její drtivou porážkou.
 • 27.listopadu: Francouzi potápějí své loďstvo v Toulonu po německé okupaci jižní Francie.
 • 2.prosince: V Chicagu je spuštěn první atomový reaktor.
 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.              beta ver.: 4.0\\\admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt