Události roku 1941

 • 5.ledna: Britské jednotky porážejí Italy a dobývají Bardii.
 • 10.ledna: V Berlíně je podepsána Německo - sovětská hospodářská smlouva.
 • 19.ledna: Britské jednotky zahajují novou ofenzívu v Etiopii a Eritreji.
 • 21.ledna: Britové dobývají Tobruk.
 • 23.ledna: Protektorátní vláda vydala nařízení o pracovní povinnosti.
 • 6.února: Vznik německého Afrika Korpsu pod velením generála Rommela (operace Sonnenblume ), dobytí Benghází a El Agheily britskou Nilskou armádou.
 • 11.února: RAF podniká těžký nálet na Hannover.
 • 12.února: Rommel přijíždí do Tripolisu.
 • 2.března: Vstup německých jednotek do Bulharska.
 • 11.března: Vstupuje v platnost zákon USA o půjčce a pronájmu.
 • 26.března: Otevření Ústavu pro výzkum židovské otázky ve Frankfurtu nad Mohanem.
 • 27.března: „Pokyn číslo 25“, blesková válka proti Jugoslávii, spojená s útokem na Řecko. Dále pak oficiální návštěva japonského ministra zahraničních věcí Macuoky v Berlíně, stanovení data útoku Japonska na Singapur. Rovněž probíhá námořní bitva u Matapanu, mezi italským a britským námořnictvem. Bitva končí těžkou italskou porážkou.
 • 30.března: V projevu před více než 200 armádními veliteli vyhlašuje Hitler radikální vedení války, které nemá v historii obdoby ( rasově ideologická vyhlazovací válka na východě ), která není svázána normami válečného práva. Dále německo – italská protiofenzíva v Kyrenaice.
 • 5.dubna: Britské jednotky dobývají Addis Abebu.
 • 6.dubna: Začátek německého tažení proti Jugoslávii a Řecku.
 • 13.dubna: S výjimkou pevnosti Tobruk, která je od 8. dubna 1941 obklíčena, dobývají jednotky Afrika Korpsu zpět celé území Kyrenaiky včetně Sollumi. Dále pak Japonsko – sovětská smlouva o neutralitě.
 • 16.dubna: Zahájení tajných Americko – japonských jednání. Dále pak námořní bitva u Kerkenny ve Středozemním moři. Za cenu ztráty jednoho torpédoborce a 41 padlých, potápí Britové Italům tři torpédoborce a 5 nákladních lodí ( až 1 800 mrtvých Italů ).
 • 17.dubna: Kapitulace jugoslávské armády.
 • 2.května: Začátek vojenského konfliktu mezi Velkou Británií a iráckou vládou Gailaniho.
 • 10.května: Rudolf Hess odlétá do Velké Británie. Hess chce ještě před zahájením války proti Sovětskému svazu předložit britské vládě mírové návrhy. Jednání, které vyžaduje, se neuskuteční. Hess je zatčen.
 • 11.května: Hitler přijímá admirála Darlana v Berchtesgadenu, s obnovením programu „spolupráce“, však Hitler nesouhlasí.
 • 13.května: Hitlerův výnos o stanném právu na území obsazeném v rámci operace „ Barbarossa“, brutální zacházení s civilním obyvatelstvem, odporující lidským právům.
 • 27.května: Německá bitevní loď Bismarck, je potopena loděmi Royal Navy, při rozsáhlém nasazení německých zámořských válečných lodí v Atlantiku.
 • 30.května: Britské jednotky vstupují do Bagdádu.
 • 6.června: OKW vydává „komisařský rozkaz“: komisaři Rudé armády, kteří padnou do zajetí, mají být zneškodněni.
 • 8.června: Spojenci zahajují operaci Exporter. Útok směřuje proti jednotkám vichistické Francie v Sýrii a Libanonu. Po boku mimo jiné Svobodných Francouzů, či Britů, se operace zúčastní i československý 11. pěší prapor Východní.
 • 22.června: Zahájení překvapivého útoku německé armády na Sovětský svaz, Churchill v jednom rozhlasovém rozhovoru pozdraví Sovětský svaz jako „Spojence“.
 • 27.června: Obsazení Minsku, větší části Litvy a západní Ukrajiny Německem.
 • 29.června: Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu prohlašuje obranné boje proti německé invazi za „Velkou vlasteneckou válku“.
 • 30.června: U Brodů v SSSR končí do té doby největší střetnutí tankových jednotek v historii.
 • 4.července: Komunistická strana Jugoslávie ( generální tajemník Tito ) vyhlašuje ozbrojené povstání proti fašistickému obsazení Jugoslávie.
 • 7.července: Americké jednotky se vyloďují na Islandu, který je od 25. března 1941 zahrnut do širší operační zóny německých ponorek kolem Britských ostrovů.
 • 8.července: Hitler oznamuje své rozhodnutí srovnat Moskvu a Leningrad se zemí.
 • 14.července: Hitler nařizuje, aby se přednostně novou výzbrojí vybavovalo letectvo a námořnictvo, na úkor pozemní armády, protože tažení na východě již nyní považuje za vyhrané.
 • 16.července: Hitler prohlašuje, že německým válečným cílem na východě je rozdělení a vyplenění poraženého Sovětského svazu. Němci dobývají Smolensk. Návrh kardinála Bertrama, adresovaný říšskému ministerstvu spravedlnosti, na usmrcování duševně nemocných.
 • 21.července: Japonci vstupují na území jižní Indočíny.
 • 28.července: Biskup Clemens hrabě von Galen podává žalobu kvůli vraždění takzvaného neproduktivního obyvatelstva ve zdravotnických zařízeních.
 • 29.července: Dohoda s francouzským generálním guvernérem Indočíny o postoupení základen Japoncům.
 • 31.července: Göring pověřuje Heydricha „evakuací“ evropského Židovstva. Poprvé se objevuje otázka „konečného řešení“.
 • 1.srpna: Spojené státy vyhlašují ropné embargo proti všem agresorům.
 • 14.srpna: Podepsání Atlantické charty Rooseveltem a Churchillem, stanovení cílů Spojenců pro obnovení míru.
 • 16.srpna: Německé jednotky dobývají Nikolajev.
 • 25.srpna: Němci obsazují Dněpropetrovsk. Dále pak britské a sovětské jednotky vstupují na území neutrálního Íránu.
 • 28.srpna: Německé jednotky postupují k Tallinnu.
 • 2.září: V Moskvě probíhá jednání o spojeneckých dodávkách s vojenskou pomocí do Sovětského svazu.
 • 4.září: „Incident Greer“, německé ponorky se v Atlantiku pokusí torpédovat americký torpédoborec „Greer“.
 • 10. – 16.září: Německé jednotky obklíčí u Kyjeva na 500 000 vojáků Rudé armády.
 • 11.září: Roosevelt oznamuje rozkaz pohotovosti ke střelbě pro flotilu USA na plavidla mocností Osy, která vplují do vod amerického ochranného pásma.
 • 19.září: Německé jednotky dobývají Kyjev.
 • 27.září: Generál Catroux jmenovaný zástupcem de Gaulla, vyhlašuje nezávislost Syrské republiky. Dále pak je Reinhard Heydrich jmenován zastupujícím říšským protektorem v protektorátu Čechy a Morava.
 • 28.září. Reinhard Heydrich vyhlašuje v protektorátě Čechy a Morava stanné právo.
 • 29.září: Masová vražda asi 35 000 židovských obyvatel Kyjeva jednotkami SS v Babi Jaru.
 • 2.října: Zahájení německého útoku na Moskvu.
 • 8.října: Německé jednotky dobývají Mariupol u Azovského moře.
 • 12. – 15.října: Němci dobývají Kalugu a Kalinin.
 • 17.října: Japonská vláda premiéra Konoyeho odstupuje. Vzniká vojenský vládní kabinet pod vedením Tódžóa, pokus o obnovení jednání se Spojenými státy.
 • 19.října: Stalin vyhlašuje v Moskvě stav obležení.
 • 21.října: Čs. pěší prapor 11 Východní posiluje obranu Tobruku.
 • 7.listopadu: Letouny Luftwaffe potápí sovětskou nemocniční loď Armenia ( 5 000 mrtvých ).
 • 14.listopadu: Německou ponorkou je potopena britská letadlová loď HMS Ark Royal.
 • 15.listopadu: Zahájení druhé fáze útoku na Moskvu.
 • 18.listopadu: Britská ofenzíva v severní Africe.
 • 26.listopadu: Japonská flotila opouští domácí přístavy a vydává se na cestu k Pearl Harboru, kde sedmého prosince zaútočí na americkou tichomořskou flotilu.
 • 1.prosince: Japonská královská rada se definitivně rozhoduje pro válku se Spojenými státy, Velkou Británií a Nizozemím.
 • 4.prosince: Do terezínského ghetta přijíždí první židovský transport.
 • 5.prosince: Začátek sovětské protiofenzívy u Moskvy. Německý plán na bleskové dobytí Sovětského svazu končí neúspěchem.
 • 7.prosince: Japonský útok na základnu americké tichomořské flotily v Pearl Harboru.
 • 8.prosince: Spojené státy a Velká Británie vyhlašují válku Japonsku. Dále pak je založen vyhlazovací tábor Chelmno.
 • 10.prosince: Britská armáda obnovuje spojení s pevností Tobruk, do té doby obklíčenou jednotkami Osy.
 • 11.prosince: Německo a Itálie vyhlašují válku Spojeným státům americkým.
 • 23.prosinec: Německý Afrika Korps ustupuje z Benghází.
 • 24.prosince: Hongkong kapituluje. Japonské jednotky vstupují na území dobyté britské kolonie.
 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.              beta ver.: 4.0\\\admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt