Události roku 1940

 • 1.ledna: Československá exilová vláda přerušuje diplomatické styky se Sovětským svazem.
 • 5. – 8.ledna: Vážná porážka sovětských vojsk u Suomussalmi.
 • 27.ledna: Hitler dává OKW pokyn k vypracování studie „Waserübung“, řešící obsazení strategických bodů Dánska. Dále pak je zatčen Přemysl Šámal, jeden z vedoucích představitelů odbojové skupiny Politické ústředí.
 • 11.února: Druhá sovětská ofenzíva proti Mannerheimově linii. Sověti prolomí finskou obranu u Summy a přinutí k ústupu jižní křídlo finských vojsk východně od Viborgu.
 • 16.února: Britský torpédoborec „Cossack“ v Jessingfjordu zadrží německé zásobovací plavidlo „Altmark“ a osvobozuje 303 zajatců.
 • 25.února: Do Evropy cestuje ministr zahraničí USA Welles, který na Rooseveltův pokyn zkoumá možnosti mírového urovnání.
 • 26.února: Sovětský svaz ultimativně požaduje na Rumunsku postoupení Besarábie a Severní Bukoviny. Tato území jsou Sověty obsazována od 28. června do 1. července.
 • 6.března: Finská delegace v čele s Paasikivim směřuje do Moskvy.
 • 12.března: Podepsání Finsko – Sovětské mírové dohody.
 • 28.března: Spojenecká válečná rada se usnáší, že 5. dubna zaminuje norské vody a obsadí strategické body v Norsku.
 • 8.dubna: Vypravení spojeneckého expedičního sboru do Norska.
 • 9.dubna: začíná operace „Waserübung“, německá invaze do Dánska a Norska.
 • 14. – 19.dubna: Spojenecké vylodění v Norsku.
 • 27.dubna: Na přímý rozkaz Reischführera - SS Heinricha Himmlera je v Osvětimi založen koncentrační tábor Auschwitz I.
 • 10.května: Začíná válka v západní Evropě. Německá vojska napadnou Nizozemsko, Belgii a Lucembursko. Britská vláda premiéra Chamberlaina odstupuje. Vzniká koaliční válečný kabinet, v jehož čele stojí dosavadní ministr námořnictva Winston Churchill.
 • 13.května: Německé jednotky dosahují průlomu francouzské fronty u Sedanu a Dinantu.
 • 14.května: Těžké bombardování Rotterdamu. Kapitulace nizozemské armády.
 • 17.května: Změny ve francouzské vládě: ministerský předseda Reynaud se stává současně ministrem války a maršál Pétain se stává zastupujícím ministerským předsedou.
 • 18.května: Arthur Seyss – Inquart se stává „říšským komisařem pro Nizozemí“.
 • 19.května: Tanková skupina von Kleista stojí u Abbeville a ústí řeky Sommy.
 • 26.května: Ústup britského expedičního sboru na předmostí Dunkerque, kde 27. května začíná naloďování a evakuace britských vojáků ( operace „Dynamo“ ).
 • 28.května: Kapitulace belgické armády.
 • 3. – 8.června: Spojenci opouštějí Norsko.
 • 5.června: Německá ofenzíva na Sommě a Aisne.
 • 10.června: Itálie vstupuje do války. Benito Mussolini vyhlašuje válku Francii a Velké Británii. Dále pak kapitulace posledních zbytků norského odporu.
 • 11. – 12.června: Konference Churchilla s Reynaudem. Churchill chce Francouze zavázat k dalšímu pokračování ve válce.
 • 14.června: Němci bez boje obsazují Paříž.
 • 15. – 17.června: Sovětský svaz obsazuje pobaltské státy.
 • 16.června: Reynaudův kabinet odstupuje, Pétain je novým ministerským předsedou. Hitler vydává rozkaz číslo „16“, německá armáda se připravuje na operaci Lvoun, invazi do Velké Británie.
 • 18.června: Generál de Gaulle v Londýně vyzývá k pokračování odporu proti okupaci Francie. Sám se prohlašuje za vůdce „Svobodných Francouzů“.
 • 19.června: Hitler se obrací na Velkou Británii s poslední výzvou k zachování míru. Apeluje na rozum Británie. Dne 22. června je jeho výzva odmítnuta.
 • 21.června: Hitler pověří polního maršála von Brauchitsche vypracováním plánu války na východě.
 • 22.června: Podepsání Německo – Francouzské dohody o příměří.
 • 30.června: Hitler výhledově stanoví datum pro plánované vylodění ve Velké Británii na 15. září a sděluje von Brauchitschovi a Halderovi, že hodlá na počátku roku 1941 vést válku proti Sovětskému svazu.
 • 1.července: Stalin přijímá britského velvyslance Crippse, který mu tlumočí Churchillův požadavek, aby se Sovětský svaz obrátil proti Německu. To Stalin odmítá.
 • 3.července: Při britském náletu v Mers El – Kebir jsou zničeny francouzské námořní eskadry. Britové tak chtějí zabránit pádu francouzské flotily do rukou Němců. Pétain vypovídá diplomatické vztahy s Velkou Británií.
 • 5.července: Velká Británie ukončuje diplomatické styky s vládou vichistické Francie.
 • 10.července: Začíná bitva o Británii, letouny Luftwaffe zahajují útoky na nepřátelské lodě plující kanálem La Manche.
 • 12.července: V Londýně vzniká Inspektorát československého letectva. V Duxfordu rovněž vzniká 310. čs. stíhací peruť.
 • 18.července: Velká Británie na nátlak Japonska uzavírá barmskou cestu, hlavní čínskou zásobovací linii, zajišťující přístup Číny k vlastnímu pobřeží, z něhož byla vyhnána.
 • 21.července: Velká Británie uznává československo prozatímní exilovou vládu.
 • 22.července: Vzniká japonský vládní kabinet Konoye – Matsuoky. Dále jsou obnovena jednání mezi Japonskem a Německem o vojenském spojenectví, která byla přerušena v srpnu 1939.
 • 5.srpna: Je vypracována první studie „Ost“ polního tažení proti Sovětskému svazu.
 • 6.srpna: Z koncentračního tábora Auschwitz ( Osvětim ) prchá první vězeň ( Polák Tadeusz Wiejowski).
 • 6. – 19.srpna: Italské jednotky dobývají Britské Somálsko.
 • 13.srpna: „Adlertag“, začátek intenzivní německé letecké války proti Velké Británii.
 • 30.srpna: Druhý vídeňský rozsudek, Rumunsko podstupuje Sedmihradsko Maďarsku. Německo se zaručuje za zbývající Rumunské území. Sověti protestují proti německým opatřením.
 • 7.září: Začátek těžkých náletů na Londýn.
 • 12.září: Italské jednotky útočí přes Libyjsko – Egyptské hranice a obsazují Sidi Barrani.
 • 17.září: Hitler přesouvá datum zahájení operace Lvoun, přípravy mají nadále pokračovat, kvůli klamání nepřítele.
 • 22.září: Vojenská konvence japonské a vichistické vlády, Japonsko přebírá strategické body v severní části Francouzské Indočíny.
 • 27.září: Podepsán pakt tří mocností.
 • 16.října: Ve Varšavě je založeno židovské ghetto.
 • 18.října: Velká Británie otevírá barmskou cestu. Zásobování Číny je obnoveno.
 • 28.října: Itálie napadá Řecko.
 • 29.října: Britové se vyloďují na Krétě.
 • 31.října: Oficiálně končí bitva o Británii.
 • 11.listopadu: Úspěšný britský útok na italskou flotilu v Tarentu.
 • 12.listopadu: Rozkaz číslo „18“, pro případ potřeby, přípravy na obsazení řecké pevniny Německem.
 • 12. – 13.listopadu: Molotov v Berlíně – Německo – Sovětské rozpory.
 • 14.listopadu: Ve Varšavě je 350 000 Židů izolováno v ghettu. Dále těžké německé nálety na Coventry, Birmingham a další města ve střední Anglii ( do 19. listopadu ).
 • 20.listopadu: K mocnostem Osy se přidávají Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.
 • 9.prosince: Britský protiútok v Kyrenaice, rychlý postup k Sollumu ( 17. prosince ).
 • 13.prosince: Rozkaz číslo „20“, vyhlášení operace „Marita“, polního tažení proti Řecku. Pétain propouští Lavala z funkce.
 • 18.prosince: Hitler vyhlašuje rozkaz číslo „21“, přípravy na poražení Sovětského svazu při rychlém polním tažení „Fall Barbarossa“. Nejbližší termín - 15. květen 1941.
 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.              beta ver.: 4.0\\\admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt