Události roku 1939

 • 14.března: Vznik samostatného Slovenského státu.
 • 15.března: Německá vojska překračují hranice okleštěné republiky.
 • 16.března: Vzniká Protektorát Čechy a Morava.
 • 17.března: V protektorátu začal platit výnos vrchního velitele německé armády von Brauchitsche týkající se jízdy vpravo.
 • 31.března: Vyhlášení britské záruky na Polsko. Záruka má Německo odradit od vyhrožování a agrese. K Velké Británii se připojuje i Francie.
 • 3.dubna: Hitler vydává pro Wehrmacht pokyn k přípravě operace „Fall Weiss“ ( přepadení Polska ). Útok má začít koncem srpna 1939.
 • 13.dubna: Záruka je rozšířena na Rumunsko a proti ambicím Itálie, která by chtěla ovládnout Balkán, také na Řecko a Turecko.
 • 28.dubna: Hitler vypovídá Německo – polský pakt o neútočení z roku 1934, stejně jako Německo – britskou námořní dohodu z roku 1935.
 • 11.května: U řeky Chalkyn vypuká bitva mezi sovětskými a japonskými vojsky.
 • 22.května: Uzavření Německo – italského vojenského svazku („ocelový pakt“) provází pompézní slavnostní akt.
 • 1.června: Do vzduchu se poprvé vznáší stíhací letoun Focke - Wulf Fw 190.
 • 23.srpna: Uzavření Německo – sovětského paktu o neútočení s tajnou doložkou ( oboustranné stanovení sfér zájmů v Polsku, resp. ve východní Evropě ).
 • 25.srpna: Rozšíření britských záruk pro Polsko na Britsko – polskou smlouvu o spojenectví.
 • 31.srpna: Příslušníci SS v polských uniformách fingují přepad německé vysílací stanice v Gliwicích. Přepad využívá Hitler jako záminku k útoku na Polsko.
 • 1.září: V 04:45 hodin začíná německý útok na Polsko bez jakéhokoli vyhlášení války. Dále pak provádí nacistické bezpečnostní složky v protektorátě Čechy a Morava zatýkací akci Albert der Erste.
 • 2.září: Francie a Velká Británie vyhlašují všeobecnou mobilizaci.
 • 3.září: Zhroucení polských linií na řece Mlawě. Velká Británie a Francie požadují bezpodmínečné stažení německých vojsk z Polska a po vypršení stanovené lhůty, na základě spojeneckých dohod uzavřených s Polskem, vyhlašují Německu válku. Německá ponorka potápí bez varování britský dopravní parník Athenia.
 • 5.září: Porážka polské armády Pomoří. Počátek pádu obrany Polska. Dále pak vyhlašují vlády USA a Japonska neutralitu v evropské válce.
 • 6.září: Obsazení Krakova. Začíná symbolická a územně omezená francouzská ofenzíva v Sársku. Britové vyhlašují námořní blokádu Německa. Dále pak vyhlašuje Jihoafrická republika nacistickému Německu válku.
 • 14.září: Varšava je obklíčena.
 • 17.září: Sovětská armáda obsazuje nebráněné východní části Polska.
 • 27. – 28.září: Varšava kapituluje. Jednotky SS ihned začínají s raziemi proti Židům a jiným „nepřátelům Říše“.
 • 28.září: Německo – Sovětská smlouva o hranicích a přátelství – rozdělení dosavadního polského státu.
 • 29.září: Kapitulace pevnosti Modlin.
 • 30.září: Ústup francouzských vojsk na francouzské území.
 • 2.října: Na poloostrově Hel kapitulují polští obránci.
 • 6.října: Kapitulace posledních polských jednotek u Kocku a Lublinu. Dále Hitlerův projev v říšském sněmu s „ mírovou nabídkou“ na základě nového statutu quo. Návrh je odmítnut Francií ( 10. 10. ) a Velkou Británií ( 12. 10. ). Také zahájení přesidlování, Pobaltští Němci ze států spadajících do sovětské zájmové oblasti jsou odesíláni do Říše a do bývalého severozápadního Polska.
 • 8.října: Rozdělení Polska. Hitler svým výnosem začlenil do území „Velkoněmecké říše“ ty části Polska, které podle versailleské mírové smlouvy z roku 1919 Německo ztratilo.
 • 11.října: Britský expediční sbor zaujímá bojové postavení u Lille. Rovněž zahájení ( bezvýsledných ) jednání mezi Sovětským svazem a Finskem o postoupení strategicky významných prostorů Rudé armádě.
 • 12.října: První deportace židovských občanů z německé říše a protektorátu Čechy a Morava na území obsazeného Polska.
 • 14.října: Německá ponorka, pod velením kapitána Günthera Priena proniká do zálivu Scapa Flow a potápí britskou bitevní loď Royal Oak s 833 muži na palubě. Jedná se o první skvělý úspěch německé námořní války proti Velké Británii.
 • 18.října: Z Ostravy je v rámci akce Nisko vypraven první židovský transport.
 • 23.října: Hitler zastavuje program vývoje raketové techniky, řízený Wernerem von Braunem.
 • 25.října: Zbývající části Polska jsou označeny jako Generální gouvernement a svěřeny civilní správě.
 • 26.října: Josef Tiso se stává prezidentem samostatného Slovenského státu.
 • 28.října: V Praze jsou při demonstracích zastřeleni medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček.
 • 1. – 2.listopadu: Po zorganizování pseudoplebiscitu jsou východní části Polska začleněny do Sovětského svazu.
 • 8.listopadu: Neúspěšný atentát na Hitlera v mnichovské pivnici.
 • 15.listopadu: V Praze se uskutečňuje pohřeb Jana Opletala.
 • 20.listopadu: Probíhá první německé vzdušné minování. Hydroplány shazují miny u britského východního pobřeží.
 • 21. – 27.listopadu: Útok německých bitevních lodí Gneisenau a Scharnhorst proti britským námořním hlídkám. Útok má uvolnit cestu pro plavbu bitevní lodi Admiral Graf Spee do jižního Atlantiku.
 • 29.listopadu: Přerušení diplomatických vztahů mezi Finskem a Sovětským svazem.
 • 30.listopadu: Po sovětském útoku na široké frontě, bez vyhlášení války, začíná Sovětsko – finská zimní válka.
 • 13.prosince: Námořní bitva v ústí Rio de la Plata mezi třemi britskými křižníky a německou bitevní lodí Admiral Graf Spee. Po těžkém bojovém poškození německá loď vplouvá do přístavu Montevideo.
 • 14.prosince: Vyloučení Sovětského svazu ze Společnosti národů kvůli přepadení Finska.
 • 17.prosince: Přes Hitlerův rozkaz k vyplutí na moře, je loď Admiral Graf Spee potopena vlastní posádkou.
 • 11. – 28.prosince: Porážka sovětských vojsk u Soumussalmi. Sovětská ofenzíva se zastavuje.
 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      design by Jakub M.              beta ver.: 4.0\\\admin \ archiv aktualizací \ o webu \ kontakt